Skip to main content

7
UPLOADS


More right-solid

Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

"Vid Enare träsk i nordligaste Finland undersöks hur skolter och andra samer, som ännu är opåverkade av urbaniseringsprocessen, lever. Deras hälsa studeras, och man försöker dra slutsatser om människans situation och liv i subarktiska områden." "Fältundersökningarna i Enare har just avslutats; den största vetenskapliga expeditionen som någonsin arbetat i finska Lappland - 60 forskare och assistenter - har vänt söder ut till Helsingfors, Stockholm, Göteborg, Oslo,...
Topics: rasbiologi, Sápmi
Community Texts
Feb 13, 2022 Herman Lundborg
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

"Racial Structure of the Finns of the Northernmost Part of Sweden - A Short Analysis and a Preliminary Survey" "The population of Norrbotten, the northernmost province of Sweden, is more variable, externally and internally, than any other province of Sweden. This is due to the fact that three different races, the Nordic (or Teutonic), the Finnic and the Lappic, for a long time past have had their dwelling-place in this part of our country. Numerous race-mixtures have meanwhile...
Topics: rasbiologi, sweden
Community Texts
Feb 13, 2022 Jan Arvid Böök
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

"There are few actual investigations on the effect och race mixture which can be considered to meet the requirements of objectivity and freedom of methodological biases. Acceptable data do not justify the conclusion that, from a biological viewpoint, race mixture is disadvantageous or undesirable. The race problem appears very much to be a man-made problem, created by personal idiosyncrasies and political biases." ( Acta Genetica et Statistica Medica , Volume 5, Issue 1, 1954, Pages...
Topics: rasbiologi, sweden
Community Texts
Mar 3, 2021
texts

eye 48

favorite 0

comment 0

"Dr. Böök, som är knuten till Lundauniversitetets institution för ärftlighetsforskning, har länge sysslat med förarbetena för denna undersökning. I sommar har han tagit vikariat som provinsialläkare i Pajala - enda möjligheten i brist på tillräckliga forskningsanslag - för att på plats studera dels de psykiska sjukdomarnas utbredning, dels undersöka alla äktenskap mellan kusiner. De berörda socknarna är Pajala, Junosuando och Muodoslompolo, vilka på grund av tidigare...
Topics: sweden, rasbiologi
Community Texts
texts

eye 34

favorite 0

comment 0

"De risker som ett äktenskap mellan kusiner kan medföra för deras barn har tidigare endast beräknats teoretiskt. Men nu har dr Jan Arvid Böök vid statens rasbiologiska institut i Uppsala gått igenom befolkningen i en trakt i Norrbotten vid finska gränsen, plockat ut alla kusinäktenskap och undersökt barnen för att få reda på eventuella kroppsliga och själsliga defekter." ( Dagens Nyheter 1953-07-20)
Topics: sweden, rasbiologi
Community Texts
Mar 3, 2021 Herman Lundborg
texts

eye 39

favorite 0

comment 0

"Under denna tid, då jag vistats både i byarna bland de bofasta 'finnarna' och i kåtorna bland flyttlapparna, har jag hunnit samla en ganska rik erfarenhet om dessa befolkningsgruppers levnadssätt och hälsotillstånd." "Flera barnmorskor skulle anställas. De äro alldeles för fåtaliga. Det har väckt min uppmärksamhet, då jag genomgått kyrkböckerna och upprättat släkttavlor över hela byars befolkning, hur ofta 'barnsbörd' och 'barnsäng' stått som dödsorsaker....
Topics: sweden, rasbiologi
Community Texts
May 16, 2020 Herman Lundborg
texts

eye 98

favorite 1

comment 0

"Hybrid Types of the Human Race - Racial Mixture as a Cause of Conspicuous Morphological Changes of the Facial Type" "During my travels and investigations in the far north of Sweden, among the population there, which has originated through strong race-mingling among Lapps, Finns and Swedes principally, I could not help noticing that the types vary in a very high degree, and that not unfrequently certain obvious changes of the facial type appear, which do not appear among...
Topics: sweden, rasbiologi